wtorek, 12 stycznia 2016

CASIO GA | Ustawianie godziny i konfiguracja zegarka

Niniejsza instrukcja opracowana została na przykładzie modelu GA-100, jednakże może być stosowana także w przypadku innych modeli serii GA (m.in. GA-110, GA-120, GA-200, GA-300), które różnią się jedynie układem wyświetlaczy, natomiast pod względem obsługi są modelami bliźniaczymi. Wyjątkiem jest model GA-400, w którym zmian ustawień dokonuje się nie przyciskami, a pokrętłem z prawej strony zegarka.

Konfiguracja ustawień może być przeprowadzona wyłącznie w trybie głównym zegarka, który rozpoznać można po trzyliterowym skrócie aktualnego dnia tygodnia widocznym na prawym lub górnym wyświetlaczu (przykłady na ilustracji). Jeśli uruchomiony jest inny tryb pracy zegarka, wyszukaj tryb główny przyciskiem C.
UWAGA! Zanim ustawisz czas, upewnij się, że godzina widoczna na wskazówkach jest dokładnie zsynchronizowana z zegarem cyfrowym wyświetlanym na lewym lub dolnym ekranie. Jeśli na ekranie aktualnie aktywowany jest datownik, wciśnij przycisk D. W przypadku braku synchronizacji wskazań, konieczne jest przeprowadzenie regulacji położenia wskazówek. Opis tej procedury znajdziesz tutaj.

Aby uruchomić tryb ustawień, w trybie głównym wciśnij i przytrzymaj przycisk A przez około 3 sekundy, dotąd aż na prawym lub górnym wyświetlaczu pojawi się trzyliterowy kod aktualnie wybranej strefy czasowej.

Tryb ustawień można opuścić w dowolnym momencie, wciskając A.

Przy użyciu przycisku C cyklicznie przełączaj tryb konfiguracyjny pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Aktualnie wybrana opcja sygnalizowana jest błyskaniem wartości jej odpowiadającej:

 • Strefa czasowa: Jeśli mieszkasz na terenie Polski, przy użyciu przycisku B (przełącznie w kierunku zachodnim) lub D (przełączanie w kierunku wschodnim) wybierz kod BER.
 • Czas letni/zimowy (DST): Przy użyciu przycisku D wybierz OFF dla czasu zimowego lub ON dla czasu letniego. W przypadku wybrania opcji czasu letniego, na ekranie pojawi się symbol DST.
 • Format wyświetlania zegara cyfrowego: Przy użyciu D wybierz 12H dla formatu 12-godzinnego lub 24H dla formatu 24-godzinnego.
 • Sekundnik: Wciśnij D, by zresetować sekundnik do wartości 00. Jeśli w momencie wciśnięcia przycisku sekundnik wskazuje wartość w zakresie 30-59, czas na zegarze zostanie zwiększony o jedną minutę.
 • Godzina: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić właściwą godzinę. Czas ustawiany jest wyłącznie w trybie cyfrowym, wskazówki samoczynnie przestawią się na wybraną godzinę po zamknięciu trybu konfiguracyjnego. Nie dokonuj korekcji czasu, zanim nie ustawisz właściwej strefy czasowej!
 • Minuty: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić minuty zegara.
 • Rok: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny rok.
 • Miesiąc: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny miesiąc.
 • Dzień: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny dzień miesiąca.
 • Dźwięk przycisków (opcja dostępna tylko w modelach GA-300 oraz GA-400)Przy użyciu D wybierz opcję KEY dla włączonego dźwięku przy wciskaniu przycisków lub MUTE, by przyciski wyciszyć.
 • Czas aktywacji podświetlenia: Wciskając D, wybierz długość świecenia podświetlenia. 1 = półtorej sekundy, 3 = 3 sekundy.
UWAGA! W przypadku modelu GA-400 zmian ustawień nie dokonuje się przyciskami B lub D, a poprzez obrót pokrętła z prawej strony zegarka w odpowiednim kierunku. Wyjątkiem jest opcja resetowania sekundnika, która działa tak jak w powyższym opisie.

Po dokonaniu ustawień wciśnij przycisk A, by powrócić do trybu głównego.

niedziela, 10 stycznia 2016

CASIO GD-350 | Moduł 3403

TRYB GŁÓWNY
(TIMEKEEPING)Funkcje przycisków:
(W = wciśnij, P = wciśnij i przytrzymaj)


A
 • W: Wyświetlenie czasu startowego timera lub przełączanie górnego segmentu wyświetlacza pomiędzy datownikiem a czasem odliczania w przypadku, gdy uruchomiony został timer
 • P: Tryb ustawień

B
 • W: brak
 • P: Test alarmu wibracyjnego

C
 • W: Cykliczne przełączanie pomiędzy kolejnym trybami pracy według następującej sekwencji:


D
 • W: Uruchomienie odliczania (szczegóły w sekcji "TIMER")
 • P: brak


L
 • W: Podświetlenie ekranu
 • P: Aktywacja automatycznego podświetleniaDodatkowe wskaźniki na wyświetlaczu:


1. Aktywacja automatycznego podświetlenia
2. Aktywacja alarmu wibracyjnego przy jednoczesnym wyciszeniu alarmów dźwiękowych
3. Wskaźnik pory popołudniowej (PM), widoczny wyłącznie po wybraniu 12-godzinnego formatu wyświetlania czasu
4. Włączenie alarmu z drzemką (działa równocześnie ze wskaźnikiem ALM)
5. Włączenie jednego z alarmów
6. Wyciszenie dźwięków przycisków
7. Sygnalizator działającego odliczania (timer)
8. Wskaźnik czasu letniego
9. Aktywacja sygnału dźwiękowego pełnej godzinyUstawianie godziny oraz konfiguracja zegarka

W trybie głównym wciśnij i przytrzymaj przycisk A przez około 2 sekundy, do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się ekran wyboru aktualnej strefy czasowej.Tryb ustawień można opuścić w dowolnym momencie, wciskając A.

Przy użyciu przycisku C cyklicznie przełączaj tryb konfiguracyjny pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Aktualnie wybrana opcja sygnalizowana jest błyskaniem wartości jej odpowiadającej (1 na powyższej ilustracji).

 • Strefa czasowa: Aktualnie wybrana strefa wyświetlana jest jako różnica względem czasu uniwersalnego UTC. Jeśli mieszkasz na terenie Polski, przy użyciu przycisku D (do przodu) lub B (wstecz) wybierz opcję +01:00, gdy aktualnie obowiązuje czas zimowy, lub +02:00 w przypadku czasu letniego.
 • Czas letni/zimowy (DST): Przyciskiem D wybierz OFF dla czasu zimowego lub ON dla czasu letniego. Opcja ta ma wpływ na wybraną strefę czasową, zatem po jej zmianie konieczna może okazać się korekta ustawienia strefy.
 • Format wyświetlania czasu: Przy użyciu D wybierz opcję 12H dla formatu 12-godzinnego lub 24H dla formatu 24-godzinnego.
 • Sekundy: Wciśnij D, by zresetować sekundnik do wartości 00. Jeśli w momencie wciśnięcia przycisku sekundnik wskazuje wartość w zakresie 30-59, czas na zegarze zostanie zwiększony o jedną minutę.
 • Godzina: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić właściwą godzinę. Nie dokonuj korekcji czasu, zanim nie ustawisz właściwej strefy czasowej!
 • Minuty: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić minuty zegara.
 • Rok: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny rok.
 • Miesiąc: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny miesiąc.
 • Dzień: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny dzień miesiąca.
 • Dźwięk przycisków: Przy użyciu D wybierz opcję KEY dla włączonego dźwięku przy wciskaniu przycisków lub MUTE, by przyciski wyciszyć.
 • Czas aktywacji podświetlenia: Wciskając D, wybierz długość świecenia podświetlenia. LT1 = półtorej sekundy, LT3 = 3 sekundy, LT5 = 5 sekund.
 • Metoda sygnalizacji alarmów: Przy użyciu D wybierz opcję FLASH dla alarmów sygnalizowanych dźwiękiem oraz błyskaniem podświetlenia lub VIB, by włączyć jedynie alarm wibracyjny.
Po dokonaniu ustawień wciśnij przycisk A, by powrócić do trybu głównego.
środa, 27 marca 2013

CASIO G-7700 G-7710 | Moduł 3095

TRYB GŁÓWNY
(TIMEKEEPING)
Funkcje przycisków:
(W = wciśnij, P = wciśnij i przytrzymaj)


A
 • W: brak
 • P: Tryb ustawień

B
 • W: brak
 • P: Test alarmu błyskowego

C
 • W: Cykliczne przełączanie pomiędzy kolejnym trybami pracy zegarka według następującej sekwencji:


 • P: Wyciszenie dźwięków przycisków - w dolnej części wyświetlacza zapali się sygnalizator MUTE

D
 • W: Cykliczne przełączanie pomiędzy trzema trybami pracy ekranu głównego (szczegóły niżej)
 • P: brak

L
 • W: Podświetlenie ekranu
 • P: Aktywacja automatycznego podświetlenia - w dolnej części wyświetlacza zapali się sygnalizator A.EL (funkcja po sześciu godzinach zostaje samoczynnie wyłączona celem oszczędzania energii)Tryby pracy ekranu głównego

Przy użyciu przycisku D możesz wybrać jeden z trzech dostępnych trybów pracy ekranu głównego:


Opcja 1
 • 1: Dzień tygodnia
 • 2: Rok
 • 3: Numer tygodnia
 • 4: Data

Opcja 2
 • 1: Liczba dni, które upłynęły od początku roku
 • 2: Liczba dni pozostałych do końca roku

Opcja 3
 • 1: Kod drugiej strefy czasowej
 • 2: Godzina w wybranej strefie czasowej
 • 3: Dzień tygodnia w wybranej strefie czasowej
 • 4: Data w wybranej strefie czasowej
Wyboru strefy czasowej wyświetlanej w opcji DUAL dokonuje się w trybie konfiguracyjnym zegarka (szczegóły niżej).Ustawianie godziny oraz konfiguracja zegarka

W trybie głównym wciśnij i przytrzymaj przycisk A przez około 2 sekundy, do momentu, aż sekundnik (1) zacznie błyskać, co oznacza uruchomienie trybu konfiguracyjnego:


Tryb ustawień można opuścić w dowolnym momencie poprzez dwukrotne wciśnięcie A (pojedyncze wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie ekranu wyboru drugiej strefy czasowej, szczegóły niżej).

Przy użyciu przycisku C cyklicznie przełączaj tryb konfiguracyjny pomiędzy poszczególnymi pozycjami (aktualnie wybrana opcja sygnalizowana jest błyskaniem wartości jej odpowiadającej):

 • Sekundy (SEC): Wciśnij D, by zresetować sekundnik do wartości 00. Jeśli w momencie wciśnięcia przycisku sekundnik wskazuje wartość w zakresie 30-59, czas na zegarze zostanie zwiększony o jedną minutę.
 • Czas letni/zimowy (DST): Przy użyciu przycisku D wybierz OFF dla czasu zimowego lub ON dla czasu letniego. W przypadku wybrania opcji czasu letniego, na ekranie pojawi się symbol DST.
 • Strefa czasowa (HOME): Jeśli mieszkasz na terenie Polski, przy użyciu przycisku B (przewijanie w kierunku zachodnim) lub D (przewijanie w kierunku wschodnim) wybierz kod BER.
 • Godzina (HR): Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić właściwą godzinę (nie dokonuj korekcji czasu, zanim nie ustawisz właściwej strefy czasowej).
 • Minuty (MIN): Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić minuty zegara.
 • Format wyświetlania czasu: Przy użyciu D wybierz 12H dla formatu 12-godzinnego lub 24H dla formatu 24-godzinnego. W formacie 12-godzinnym na wyświetlaczu widoczny jest symbol A dla godzin przedpołudniowych lub P dla godzin popołudniowych (w niektórych trybach są to symbole AM oraz PM). Natomiast w formacie 24-godzinnym czas wyświetlany jest w zakresie od 0:00 do 23:59 bez dodatkowych symboli na ekranie. Wybrany format stosowany jest we wszystkich trybach pracy zegarka.
 • Rok (YR): Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny rok.
 • Miesiąc (MM): Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny miesiąc.
 • Dzień (DD): Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić aktualny dzień miesiąca.
 • Metoda numeracji tygodni: Przy użyciu D lub B wybierz jedną z dostępnych opcji: ISO = naliczanie według normy ISO8601 (poniedziałek pierwszym dniem tygodnia, tydzień zawierający pierwszy czwartek stycznia liczony jest jako pierwszy tydzień roku). MON = poniedziałek pierwszym dniem tygodnia, tydzień zawierający dzień 1 stycznia liczony jest jako pierwszy tydzień roku. SUN = niedziela pierwszym dniem tygodnia, numeracja tygodni analogicznie do poprzedniej opcji.
 • Alarm błyskowy: Przy użyciu D wybierz SYNC, by aktywować alarm błyskowy, lub OFF, by go wyłączyć.
 • Regulacja kontrastu wyświetlacza (CNT): Wciśnij D (+) lub B (-), by dokonać regulacji kontrastu według własnych preferencji w skali od 1 do 7.
Po dokonaniu ustawień wciśnij przycisk A dwukrotnie, by powrócić do trybu głównego, lub jednokrotnie, by wyświetlić ekran konfiguracyjny drugiej strefy czasowej:


W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru pomiędzy czasem letnim a zimowym (1) dla drugiej strefy. Wciśnij D, by wybrać ON dla czasu letniego lub OFF dla czasu standardowego (zimowego). W przypadku wyboru opcji czasu letniego, na wyświetlaczu pojawi się sygnalizator DST (2).

Wciśnij C, by przejść do wyboru drugiej strefy czasowej:


Przyciskiem B (przewijanie w kierunku zachodnim) lub D (przewijanie w kierunku wschodnim) wybierz kod drugiej strefy czasowej (1).

Wciśnij A, by powrócić do trybu głównego.
TIMERZegarek wyposażony jest w dwa naprzemiennie działające timery - TR1 (1) oraz TR2 (2), z których każdy może być indywidualnie ustawiony w zakresie od 1 sekundy do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund.

W głównym segmencie ekranu wyświetlana jest aktualna godzina (3).

Funkcja może być wykorzystana na dwa sposoby:
 • W przypadku użycia obydwu dostępnych timerów, po zakończeniu odliczania TR1, automatycznie uruchamiany jest TR2 (lub odwrotnie), a cały cykl powtarzany jest pięciokrotnie.
 • W przypadku użycia wyłącznie jednego z dostępnych timerów (drugi timer ustawiony na wartość 0:00:00), zostanie przeprowadzone tylko pojedyncze odliczanie bez automatycznego powtarzania.

Po każdorazowym zakończeniu odliczania jednego z timerów uruchomiony zostaje 10-sekundowy alarm dźwiękowy. Jeśli czas startowy timera wynosi 10 lub mniej sekund, alarm skrócony zostaje do około 1 sekundy (nie dotyczy odliczania jednorazowego).


Obsługa timera:
 • By uruchomić lub wznowić odliczanie, wciśnij D
 • By zatrzymać odliczanie, wciśnij D
 • By przywrócić wartość początkową, wciśnij B (w pierwszej kolejności konieczne jest zatrzymanie odliczania)

Wciśnij i przytrzymaj A, by uruchomić tryb konfiguracyjny timera:


Aktualnie wybrana pozycja sygnalizowana jest błyskaniem. Wciśnij C, by wybrać pozycję, której wartość chcesz zmodyfikować (godziny, minuty i sekundy dla każdego z timerów, łącznie 6 pozycji). Korekty ustawień dokonaj przy użyciu D (+) lub B (-). Aby wyłączyć jeden z timerów, ustaw jego wartość początkową na 0:00:00. Po dokonaniu ustawień wciśnij A, by zamknąć tryb konfiguracyjny.
TRYB ALARMÓW
Wciśnij przycisk D, by wybrać jeden z dostępnych alarmów:


Godzina aktualnie wybranego alarmu wyświetlana jest w środkowym segmencie ekranu (4). W górnym segmencie (1) wyświetlany jest status danego alarmu (ON = włączony, OFF = wyłączony). Wciśnij przycisk B, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Aktywacja dowolnego z alarmów sygnalizowana jest w każdym trybie pracy zegarka za pomocą ikonki ALM (2).

Piąty z alarmów (SNZ) wyposażony jest w funkcję drzemki i powtarzany jest co pięć minut, aż do momentu wyłączenia go poprzez uruchomienie trybu alarmów i wybranie opcji OFF. Aktywacja tego alarmu sygnalizowana jest jednoczesnym zapaleniem się ikonek ALM (2) oraz SNZ (3). Pięciominutowy interwał pomiędzy alarmami sygnalizowany jest błyskaniem ikonki SNZ.

Aby ustawić czas wybranego alarmu, wciśnij i przytrzymaj przycisk A dotąd, aż godzina alarmu zacznie mrugać (operacja ta automatycznie włącza wybrany alarm). Przyciskiem C wybierz pozycję, którą chcesz zmodyfikować, a korekty dokonaj przyciskami D (+) lub B (-):
 • HR: Godzina
 • MIN: Minuty
 • REP: Częstotliwość działania alarmu (DAILY = codziennie, ONCE = alarm jednorazowy, wEND = tylko w soboty i niedziele, wDAY = od poniedziałku do piątku)
Po dokonaniu ustawień wciśnij A.

Aby przetestować głośność alarmu, wciśnij i przytrzymaj D.


Sygnalizacja dźwiękowa pełnej godziny (SIG)Przyciskiem D wybierz opcję SIG, a następnie przy użyciu B ustaw ON (sygnalizacja włączona) lub OFF (sygnalizacja wyłączona). Aktywacja sygnalizacji skutkuje pojawieniem się ikonki SIG (3) widocznej w każdym trybie pracy zegarka.

Sygnalizacja dźwiękowa działa tylko w wybranych godzinach. W środkowym segmencie ekranu wyświetlana jest godzina początkowa (1) oraz godzina końcowa (2) zakresu, w którym sygnalizacja będzie aktywna.

Aby ustawić zakres działa sygnalizacji dźwiękowej, wciśnij i przytrzymaj przycisk A dotąd, aż godzina początkowa zacznie mrugać (operacja ta automatycznie włącza sygnalizację). Przyciskiem C wybierz pozycję, którą chcesz zmodyfikować, a korekty ustawień dokonaj przyciskami D (+) lub B (-):
 • from: Godzina początkowa
 • to: Godzina końcowa
 • REP: DAILY = sygnalizacja aktywna codziennie, wEND = tylko w soboty i niedziele, wDAY = od poniedziałku do piątku
Aby sygnalizacja była aktywna przez całą dobę, ustaw przedział 24-godzinny (np. 8-7). W środkowym segmencie wyświetlacza pojawi się wtedy informacja "ALL".

Po dokonaniu ustawień wciśnij A.


wtorek, 19 marca 2013

CASIO GA | Regulacja wskazówek

Regulacja położenia bazowego wskazówek w zegarkach Casio G-Shock serii GA
(na przykładzie modelu GA-150)


Zegarki serii GA nie wymagają ręcznego ustawiania wskazówek, jako że są one zsynchronizowane z czasem cyfrowym. Jednakże jeśli czas widoczny na wyświetlaczu nie zgadza się ze wskazówkami, zastosuj następującą procedurę.

UWAGA! Nie stosuj opisanej procedury do ustawiania czasu! Jeśli chcesz ustawić godzinę, skorzystaj z tego opisu: Ustawianie godziny i konfiguracja zegarka.


1. Upewnij się, że zegarek znajduje się w trybie głównym (na górnym wyświetlaczu widoczny aktualny dzień tygodnia) i przytrzymaj przycisk (lub A w przypadku modelu GA-300 i GA-400) dotąd, aż uruchomiony zostanie tryb regulacji wskazówek sygnalizowany symbolem H-SET:2. Wskazówka prędkościomierza (1) powinna zatrzymać się w pozycji widocznej na powyższej ilustracji*. Jeśli tak się nie stało, użyj przycisku D, by ustawić ją dokładnie na pozycji 50.

* Uwaga! W przypadku innych modeli serii GA z trzycyfrowym oznaczeniem modelu (np. GA-100) właściwa pozycja wskazówki prędkościomierza wygląda inaczej niż na załączonej ilustracji (w zależności od umiejscowienia wskaźnika prędkości na tarczy), jednakże zawsze jest to wartość 50. Wyjątkiem są modele GA-300 oraz GA-400 wyposażone w inny rodzaj wskaźnika, który należy ustawić tak, by umieszczony na nim znacznik wskazywał wartość 60 (jak na poniższej ilustracji).

3. Wciśnij C, by uruchomić regulację głównych wskazówek:


4. Poczekaj, aż wskazówki przestaną się obracać. Przy użyciu przycisku D (do przodu) lub B (wstecz) ustaw je dokładnie na godzinie 12:00 (pozycja 2 na powyższej ilustracji). Dłuższe przytrzymanie jednego z wymienionych przycisków spowoduje samoczynny ruch wskazówek w wybranym kierunku (wciśnij przycisk ponownie, by przerwać ruch samoczynny). W przypadku modelu GA-400 wskazówki reguluje się przy użyciu pokrętła z prawej strony zegarka.

5. Wciśnij A, by zamknąć tryb regulacji wskazówek.

Regulacja wskazówek w modelu GA-1000


1. Upewnij się, że zegarek znajduje się w trybie głównym (na górnym wyświetlaczu widoczny aktualny dzień tygodnia) i przytrzymaj przycisk A na około pięć sekund, dotąd aż na górnym wyświetlaczu pojawi się symbol H.SET. Po zwolnieniu przycisku uruchomiony zostanie tryb regulacji wskazówek sygnalizowany mrugającym symbolem 00 na dolnym wyświetlaczu.


2. Wskazówka sekundowa powinna zatrzymać się dokładnie na godzinie 12, jak na powyższej ilustracji. Jeśli tak się nie stało, ustaw ją w tym położeniu przy użyciu przycisku E (do przodu) lub B (wstecz).

3. Wciśnij D, by przejść do regulacji głównych wskazówek. Na dolnym wyświetlaczu pojawi się symbol 0:00. Poczekaj, aż wskazówki przestaną się obracać, po czym przy użyciu przycisku E (do przodu) lub B (wstecz) ustaw je dokładnie na godzinie 12:00. Dłuższe przytrzymanie jednego z wymienionych przycisków spowoduje samoczynny ruch wskazówek w wybranym kierunku (wciśnij przycisk ponownie, by przerwać ruch samoczynny).

4. Wciśnij D, by uruchomić regulację wskaźnika funkcyjnego (tarcza w okolicach godziny 10). Na dolnym wyświetlaczu pojawi się symbol Sub. Wskaźnik powinien być ustawiony w pozycji widocznej na wcześniejszej ilustracji, strzałką do góry. Jeśli ustawiony jest w innej pozycji, dokonaj korekty przy użyciu przycisku B lub E.

5. Wciśnij A, by zamknąć tryb regulacji wskazówek.


czwartek, 7 marca 2013

CASIO GW-M5610 | Moduł 3159

TRYB GŁÓWNY
(TIMEKEEPING)Funkcje przycisków:
(W = wciśnij, P = wciśnij i przytrzymaj)


 • W: brak
 • P: Tryb ustawień

 • W: Podświetlenie
 • P: Włączenie automatycznego podświetlenia

 • W: Cykliczne przełączanie pomiędzy kolejnym trybami pracy według następującej sekwencji:


 • P: Wyciszenie dźwięku przycisków - na ekranie pojawi się symbol:
 • W: Wyświetlenie godziny i daty ostatniej synchronizacji zakończonej powodzeniem
 • P: Wymuszenie synchronizacji


Ustawianie godziny oraz konfiguracja zegarka

Zegarek wyposażony jest w funkcję automatycznej synchronizacji czasu drogą radiową, jednakże dla jej prawidłowego działania niezbędne jest ustawienie odpowiedniej strefy czasowej. Jeśli zegarek wskazuje właściwą godzinę, dokonywanie ustawień nie będzie konieczne.


Aby uruchomić tryb ustawień, w trybie głównym przytrzymaj przycisk A do momentu, aż w górnej ramce wyświetlacza pojawi się mrugający trzyliterowy kod oznaczający aktualnie wybraną strefę czasową. Jeśli mieszkasz na terenie Polski, przy użyciu przycisku B (przewijanie w kierunku zachodnim) lub D (przewijanie w kierunku wschodnim) wybierz kod BER. Jeśli po ustawieniu strefy czasowej zegarek wskazuje właściwą godzinę, wciśnij A, by powrócić do trybu głównego. Jeśli chcesz dokonać innych ustawień, użyj przycisku C, by cyklicznie przełączać tryb konfiguracyjny pomiędzy kolejnymi pozycjami:

 • Czas letni/zimowy: Przy użyciu przycisku D wybierz OFF dla czasu zimowego lub ON dla czasu letniego. W przypadku wybrania opcji czasu letniego ponad sekundnikiem pojawi się symbol DST. Natomiast wybranie opcji AUTO sprawi, że aktualne ustawienie pobierane będzie automatycznie przy każdorazowej synchronizacji drogą radiową.
 • Format wyświetlania czasu: Przy użyciu D wybierz 12H dla formatu 12-godzinnego lub 24H dla formatu 24-godzinnego. W formacie 12-godzinnym dla godzin popołudniowych na wyświetlaczu pojawi się symbol P, natomiast w formacie 24-godzinnym czas wyświetlany jest w zakresie 0:00 do 23:59 bez dodatkowych symboli na ekranie. Wybrany format stosowany jest we wszystkich trybach pracy zegarka.
 • Sekundy: Wciśnij D, by zresetować sekundnik do wartości 00. Jeśli w momencie wciśnięcia przycisku sekundnik wskazuje wartość w zakresie 30-59, czas na zegarze zostanie zwiększony o jedną minutę.
 • Godzina: Wciśnij D (+) lub B (-), by ustawić właściwą godzinę (nie dokonuj ręcznej korekcji czasu, zanim nie ustawisz właściwej strefy czasowej).
 • Minuty: Wciśnij  D (+) lub B (-), by ustawić minuty zegara.
 • Rok: Wciśnij  D (+) lub B (-), by ustawić aktualny rok.
 • Miesiąc: Wciśnij  D (+) lub B (-), by ustawić aktualny miesiąc.
 • Dzień: Wciśnij  D (+) lub B (-), by ustawić aktualny dzień miesiąca.
 • PS - tryb oszczędzania energii: Wciskając D wybierz ON, by aktywować funkcję lub OFF, by ją wyłączyć. Aktywacja funkcji sygnalizowana jest w każdym trybie pracy zegarka jako ikonka PS w lewym górnym rogu ekranu. Tryb PS wyłącza wyświetlacz, gdy zegarek w godzinach 22:00-6:00 pozostawiony jest nieruchomo w miejscu o niedostatecznym nasileniu światła przez około 60 minut. By przywrócić wyświetlacz do normalnej pracy, porusz zegarkiem lub wciśnij dowolny przycisk. Wyświetlacz włączy się samoczynnie, gdy natężenie padającego na ekran światła nasili się do odpowiedniego poziomu.

Po dokonaniu ustawień wciśnij A, by powrócić do trybu głównego (jest to możliwe na dowolnym etapie powyższego cyklu konfiguracyjnego).
WORLD TIME
Wciśnij D, by wyświetlić czas w jednym z 48 miast w 29 strefach czasowych. Trzyliterowy kod aktualnie wybranego miasta widoczny jest w górnej ramce. Jednoczesne wciśnięcie przycisków B i D przełącza strefę na czas uniwersalny (UTC).

By przełączyć aktualnie wybraną strefę pomiędzy tzw. czasem letnim a standardowym (zimowym), przytrzymaj przycisk A. Ponad sekundnikiem pojawi się lub zgaśnie symbol DST oznaczający aktywację czasu letniego. Operacji tej nie uda się wykonać, kiedy wybrana strefa to UTC.
ALARMUżyj przycisku D, by cyklicznie przełączać pomiędzy kolejnymi alarmami oraz dźwiękową sygnalizacją pełnej godziny:


Włączenie i wyłączenie alarmu: Wciskając D wybierz jeden z czterech alarmów jednorazowych lub alarm z funkcją drzemki (SNZ) i przy użyciu przycisku A ustaw opcję ON (alarm włączony) lub OF (alarm wyłączony). By przetestować głośność alarmu, wciśnij i przytrzymaj D.

Ustawienie godziny alarmu: Przyciskiem D wybierz jeden z czterech alarmów jednorazowych lub alarm z funkcją drzemki (SNZ) i przytrzymaj A dotąd, aż godzina alarmu zacznie mrugać (operacja ta automatycznie włącza wybrany alarm). Użyj C, by naprzemiennie przełączać pomiędzy godziną a minutami, a korekty ustawień dokonaj przy pomocy D (+) lub B (-). Po ustawieniu właściwej godziny wciśnij A.

Aktywacja dowolnego alarmu sygnalizowana jest poprzez pojawienie się ikonki w dolnej linii wyświetlacza, ponad symbolem ALM (ikonka ta widoczna jest w każdym trybie pracy zegarka):


Alarm z funkcją drzemki powtarzany jest co pięć minut, aż do momentu wyłączenia go poprzez uruchomienie trybu alarmów i wybranie opcji OF. Aktywacja tego alarmu sygnalizowana jest jednoczesnym zapaleniem się ikonek SNZ oraz ALM:Dźwiękowa sygnalizacja pełnej godziny: Przyciskiem D wybierz opcję SIG, a następnie przy użyciu A ustaw ON (sygnalizacja włączona) lub OF (sygnalizacja wyłączona). Aktywacja sygnalizacji skutkuje pojawieniem się odpowiedniej ikonki widocznej w każdym trybie pracy zegarka:


STOPERZakres wskazań stopera możliwych do wyświetlenia na ekranie zegarka to 23 godziny (wyświetlane w górnej ramce), 59 minut oraz 59,99 sekund. Zakres pomiarowy jest natomiast nieograniczony - po osiągnięciu wspomnianej wartości działanie stopera nie zostaje przerwane, a wskazania rozpoczynają się ponownie od wyzerowania do stanu widocznego na ilustracji powyżej (0H 00'00''00).

Prosty pomiar czasu:
 • D: Start
 • D: Zatrzymanie
 • A: Wyzerowanie
Pomiar czasu z wyświetlaniem międzyczasów:
 • D: Start
 • A: Wyświetlenie międzyczasu (stoper nie zostaje zatrzymany)
 • A: Powrót do stopera
 • (operację można powtarzać wielokrotnie)
 • D: Zatrzymanie
 • A: Wyzerowanie
Pomiar dwóch czasów (np. zwycięzca i drugie miejsce):
 • D: Start
 • A: Pomiar dla zwycięzcy (następuje zamrożenie wskazań stopera)
 • D: Pomiar dla drugiego zawodnika (zatrzymanie stopera)
 • A: Wyświetlenie drugiego czasu
 • A: Wyzerowanie

Jeśli stoper nie zostanie zatrzymany przyciskiem D, jego działanie jest kontynuowane nawet w przypadku przejścia do innego trybu pracy zegarka.


TIMERTimer może być ustawiony w zakresie od jednej minuty do 24 godzin. Po zakończeniu odliczania uruchamiany jest 10-sekundowy alarm dźwiękowy (działanie alarmu przerwać można wciśnięciem dowolnego przycisku).

Wciśnij i przytrzymaj A, by uruchomić tryb konfiguracyjny timera:


Aktualnie wybrana pozycja (godziny lub minuty) sygnalizowana jest mruganiem. Użyj C, by naprzemiennie przełączać pomiędzy godzinami a minutami, a korekty ustawień dokonaj przy pomocy D (+) lub B (-). By ustawić czas timera na 24 godziny, wprowadź wartość 0:00. Wciśnij A, by zamknąć tryb konfiguracyjny.

Obsługa timera:
 • By uruchomić lub wznowić odliczanie, wciśnij D. W trakcie odliczania wartość początkowa cały czas wyświetlana jest w górnej ramce
 • By zatrzymać odliczanie, wciśnij D
 • By przywrócić wartość początkową, wciśnij A (w pierwszej kolejności konieczne jest zatrzymanie odliczania)
W przypadku przejścia do innego trybu pracy zegarka, działanie timera jest kontynuowane.